BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BELEDİYE BAŞKANILĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Teyyaredüzü Mahallesi, 750 ada, 241 nolu parseldeki 375,50 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2- İhale 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3- İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 93.875,00TL’dir.Geçici teminat 2.816,25 TL‘dir.

4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 100 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5-  İhaleye katılmak için istenen belgeler;

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

            I) Gerçek Kişiler İçin;

            a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi

            b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

            c) Noter onaylı imza sirküleri

            d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname

            II) Tüzel Kişiler İçin;

            a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2017-2018 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası

            b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

            c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

            d) İmza sirküleri

            e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

            III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler

            a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf

            c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

            d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname

            e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan

            f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

B ) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.  

6-Teklifler, en geç 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 14.00’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK
KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK
ŞİMDİ YEŞİLGİRESUN VAKTİ
ŞİMDİ YEŞİLGİRESUN VAKTİ